Velkommen til DARAK online

Tilbage

Hvis du er medlem af DARAK kan du her læse referater fra bestyrelsesmøder / generalforsamlinger.

Medlemmer og brugere kan foretage online tilmelding til DARAKs udstillinger.

For at komme videre skal du bruge dit medlemsnummer og postnummer. Medlemsnummer gælder kun for DARAKs medlemmer. Du har som DARAK medlem fået dit medlemsnummer tilsendt enten pr brev eller mail, og medlemsnummeret starter med 20 eller 22. Du kan ikke bruge medlemsnummer fra anden klub.

Medlemmer fra andre danske eller udenlandske klubber bruger det tilsendte brugernummer sammen med eget postnummer.

Skriv medlemsnummer / brugernummer

Medlemsnr.

Postnr.


Har du problemer med login eller ikke kan huske dit medlemsnr./brugernr., så skriv til show@darak.dk